Strona główna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o.

 
Adres ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
Telefon 48 385 10 00
 
NIP 948-26-00-038
REGON 146989199
 
Bank PeKaO SA 44 1240 5703 1111 0010 5505 9056