Konkursy » Konkurs na dzierżawę terenu pod działalność gastronomiczną o powierzchni 20 m2 znajdujących się na Ośrodku Borki w Radomiu przy ul. Stasieckiego 53.

Konkurs na dzierżawę terenu pod działalność gastronomiczną  o powierzchni 20 mznajdujących się na Ośrodku Borki w Radomiu przy  ul. Stasieckiego 53.

 

Wymagane dokumenty

Rozstrzygnięcie konkursu