Archiwum » ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA NA OBIEKTACH MOSiR W RADOMIU, ZNAK SPRAWY 1/2022/ZP

Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej:  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82e95d2b-9ce0-46c5-a828-732d5e435537