Inne » Badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. za okres od 02.12.2013 r. do 31.12.2014

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. 26–600 Radom, ul. Narutowicza 9 lok. 1 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Radomiu Sp. z o.o. za okres od 02.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

Szczegóły dot. postępowania

- Ogłoszenie