Inne » konkurs ofert na najem dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni około 670 m 2 (lokal A1 o pow. ok. 50 m 2 – stan wykończony i lokal A2 o pow. ok. 620 m2 – stan surowy) znajdujących się w budynku trybuny A Stadionu Miejskiego w Radomiu przy ul. Narut

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka Z o.o. ogłasza „konkurs ofert na najem dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni około 670 m 2 (lokal A1 o pow. ok. 50 m 2 – stan wykończony i lokal A2 o pow. ok. 620 m2 – stan surowy)  znajdujących się w budynku trybuny A Stadionu Miejskiego w Radomiu przy ul. Narutowicza 9. zapraszamy do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Informacje dot. postępowania: