Inne » Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego MOSiR w Radomiu Sp. z o.o. za lata obrachunkowe 2017/2018 r