Nowe przetargi » ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROWEROWEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NAD ZALEWEM BORKI W RADOMIU, ZNAK SPRAWY 2/2022/ZP

 

 

Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej:  

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f71363d-71c3-4c7c-a24f-d5d8170fa45b