Nowe przetargi » ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE WODNEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NAD ZALEWEM BORKI W RADOMIU, ZNAK SPRAWY 2/2022/ZP

 

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE  WODNEGO PLACU ZABAW ZLOKALIZOWANEGO NAD ZALEWEM BORKI W RADOMIU, ZNAK SPRAWY 2/2022/ZP

Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej:  

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8d79b870-455c-4e58-b5e5-1a50cb7baae5