Nowe przetargi » ŚWIADCZENIE USŁUGI SERWISU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH NA OBIEKTACH MOSIR W RADOMIU SP. Z O.O., ZNAK SPRAWY 4/2022/ZP

Pełna dokumentacja dot. prowadzonego postępowania znajduje się na stronie internetowej:  

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/39ddce36-4f84-4416-85ec-a8fd3bfc0e94